Select Page

Kontaktirajte nas

Suradnja s brokerom ne zahtijeva dodatna financijska sredstva, a klijentu pruža maksimalnu osigurateljnu zaštitu.

Email

info@pcib.hr

Tel

+385 1495 2182

Adresa

Zavrtnica 36, 10000, Zagreb

Najčešće postavljena pitanja

TKO JE BROKER U OSIGURANJU?

Broker je profesionalna osoba koja zastupa klijenta po njegovom nalogu kako bi mu omogućila najisplativiju policu osiguranja. Brokeri istražuju pokrića, uvjete i cijenu da bi Vam omogućili optimalno osigurateljno rješenje.

KOJI SU POSLOVI BROKERA U OSIGURANJU?

Po nalogu stranke obavljamo poslove distribucije osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju te pružamo pomoć ugovaratelju osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Broker će Vas savjetovati o tome koji su proizvodi adekvatni ovisno o rizicima kojima ste izloženi te će Vam pribaviti najprihvatljiviju ponudu od strane osiguratelja. Nakon dogovora o pokrićima broker će obavijestiti osiguratelja te Vam pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. Za cijelo vrijeme trajanja postupka broker će Vas savjetovati i brinuti o eventualnim izmjenama i dopunama polica. U slučaju štete, broker će biti spona između Vas i osiguratelja kako bi se potraživanje što uspješnije riješilo.

ZAŠTO ANGAŽIRATI BROKERA?

Trenutno na hrvatskom tržištu postoji velik broj osiguratelja koji imaju široku lepezu proizvoda i pokrivaju različite vrste rizika. Ukoliko ste nedovoljno upoznati sa svim mogućnostima koje osiguranja nude ili Vam treba savjetovanje smatramo da je najbolje angažirati brokera. Broker zahvaljujući svojoj poziciji ima pristup svim osigurateljima te Vam svojom neovisnošću i poznavanjem tržišta osiguranja može pružiti adekvatno rješenje.

NA KOJI NAČIN ZAPOČINJE SURADNJA IZMEĐU KLIJENTA I BROKERA?

Kad klijent odluči koristiti naše usluge potpisuje Ovlaštenje/Punomoć čime nas ovlašćuje da zastupamo njegove interese pri sklapanju ugovora o osiguranju, reguliranju odštetnih zahtjeva i drugih usluga vezanih za osiguranje. Temeljem punomoći klijenta dobivamo uvid u sve njegove police nakon čega mi izrađujemo analizu sa potencijalnim izmjenama/poboljšanjima koja bi bila u njegovom interesu.

KOLIKA JE CIJENA NAŠIH USLUGA?

Suradnja s brokerom je besplatna kako za pravne osobe tako i za fizičke. Djelatnost brokera regulirana je Zakonom na način da se financiramo provizijom koju nam isplaćuje Osiguratelj.

TKO OBAVLJA NADZOR NAD POSLOVANJEM BROKERA U OSIGURANJU?

Nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja u slučaju da posrednik ne posluje u skladu sa Zakonom može ukinuti rješenje o odobrenju za rad.